Ημέρες, ώρες & αίθουσες διδασκαλίας: 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΘΕΩΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 9-12 ΖΑ115-116, 

ΘΕΩΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Ι Σπουδαστες (Α_Λ) ΔΕΥΤΕΡΑ  13-15 και Τρίτη 9-11 αιθ.ΖΑ008

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΡΙΤΗ 11-13 Β111

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 9-12 13-15 ΖΑ110
 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΘΕΩΡΙΑ Τρίτη 9-11και Πέμπτη 9-11  ΖΑ115-116

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Τετάρτη 9 -13 , Πεμπτη 11-14, ΖΑ110

 

Ώρες υποδοχής σπουδαστών: 

Δευτερα 8:30 -9:00 και 12-13
Τρίτη 8:30 - 9:00
Τετάρτη 8:30 - 9:00 και 12-13
Πεμπτη & Παρασκευή 10:00 - 12:00 κατοπιν συνεννόησης
Κατα την εξεταστική περίοδο πάντα κατοπιν συνεννόησης

Σπουδές:
 

1981 : Πτυχίο Φυσικού Πανεπιστημίου Αθηνών
1988: Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) : "Μελέτη της κατανομής Υδρογόνου σε λεπτά
υμένια δύο στρωμάτων διαφορετικών μετάλλων", Πανεπιστήμιο Πατρών.

Προϋπηρεσια:
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1989 – 1993: Μεταδιδακτορική Συνεργαζόμενη ερευνήτρια στο Ινστιτούτο
Πυρηνικής Φυσικής του ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" στο πρόγραμμα Εφαρμοσμένης
Πυρηνικής Φυσικής
2/1994 -1/1996: Eθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Συνεργαζόμενη ερευνήτρια στο
Ερευνητικό πρόγραμμα: "Μελέτη υπεραγωγίμων και ημιαγωγίμων υλικών με
χρήση εφαρμοσμένων πυρηνικών και οπτικών μεθόδων”.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ
7/14- σήμερα Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού του ΤΕΙ
Πειραιά.
9/2013-7/14 Καθηγήτρια Εφαρμογών στο Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού του ΤΕΙ
Πειραιά.
9/2008 - 8/2013 Καθηγήτρια Εφαρμογών (Τμήμα ΦΧΤΥ) ΤΕΙ Πειραιά
9/1991 - 7/2008 Έκτακτη καθηγήτρια ΤΕΙ Πειραιά
9/1997 - 6/2008 Ωρομίσθια καθηγήτρια στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων
9/1994 - 2/2001 Ωρομίσθια καθηγήτρια στην Ανωτέρα Σχολή Εκπαιδευτικών
Λειτουργών Τεχνικής Εκπαίδευσης.(ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ)

Ξένες Γλώσσες:
  •  ΑΓΓΛΙΚΑ
Διακρίσεις:
 

1981-1985: Υποτροφία από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας για μεταπτυχιακές σπουδές στη Φυσική
1976-1980: Yποτροφία από το ‘Ίδρυμα Υποτροφιών Κ.Μ.Χριστόπουλου για σπουδές στο Φυσικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΊΣΤΕ ΜΕ Κ.ΠΗΛΑΚΟΥΤΑ mpilak@teipir.gr