Ημέρες, ώρες & αίθουσες διδασκαλίας: 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017/18
Δευτέρα 13:00-19:00, ΣΑΕΙΙ (Ε) ΖΑ109
Τρίτη 12:00-13:00, ΣΑΕΙΙ (ΑΠ) ΖΑ006-007
Τρίτη 13:00-19:00, ΣΑΕΙΙ (Ε) ΖΑ109
Τετάρτη 12:00-13:00, ΣΑΕΙΙ (ΑΠ) ΖΑ115-116
Τετάρτη 15:00-17:00, Ιστορία Αυτομάτων (Θ) ΖΑ107

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017/18
Δευτέρα 13:00-17:00, ΣΑΕΙ (Ε) ΖΑ210
Τρίτη 12:00-13:00, ΣΑΕΙ (ΑΠ) ΖΑ006-007
Τρίτη 13:00-19:00, ΣΑΕΙ (Ε) ΖΑ210
Τετάρτη 12:00-13:00, ΣΑΕΙ (ΑΠ) ΖΑ006-007
Τετάρτη 13:00-17:00, ΣΑΕΙ (Ε) ΖΑ210

Ώρες υποδοχής σπουδαστών: 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017/18
Τετάρτη 13:00-15:00

Σπουδές:
 

Διδακτορικός τίτλος: Διδακτορικό στο γνωστικό πεδίο Συστήματα και Μαθηματική Μοντελοποίηση, Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου, Σχολή Μηχανικών, Τμήμα Ηλεκτρικής, Ηλεκτρονικής και Πληροφορικής Τεχνολογίας / Doctor of Philosophy in Systems and Mathematical Modelling, City University of London, School of Engineering, Department of Electrical, Electronic and Information Engineering, Σεπτέμβριος 2002.
Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: «Εξέλιξη των εννοιών του Συστήματος, της Μοντελοποίησης και του Ελέγχου στην αρχαία Ελλάδα» / “Evolution of Systems, Modelling and Control Concepts in ancient Greece”.

Μεταπτυχιακός τίτλος: Μεταπτυχιακό δίπλωμα με διάκριση στον τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας της Πληροφορικής, ειδίκευση Συστήματα Ελέγχου, Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου, Σχολή Μηχανικών, Τμήμα Ηλεκτρικής, Ηλεκτρονικής και Πληροφορικής Τεχνολογίας / Master of Science in Information Engineering, specialization Control Systems, with distinction, City University of London, School of Engineering, Department of Electrical, Electronic and Information Engineering, Σεπτέμβριος 1998.
Θέμα Μεταπτυχιακής Εργασίας: «Μεθοδολογίες Μαθηματικής Μοντελοποίησης για λειτουργικά και παραγωγικά συστήματα» / “Review of Mathematical Modelling Methodologies for System Operational and Production Issues”.

Πτυχίο Μηχανικού Αυτοματισμού, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Πειραιά, Τμήμα Αυτοματισμού, Ιούνιος 1994.

Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια: Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) Αθήνας, Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.), Ακαδημαϊκό Έτος 2009/2010.