Ώρες υποδοχής σπουδαστών: 

Τετάρτη 11:00-13:00
Τρίτη 11:00-13:00