Ώρες υποδοχής σπουδαστών: 

Τρίτη 10:00-12:00
Παρασκευή 11:00-13:00