17/01/2017 - 20:30

Επισυνάπτονται οι φροντιστηριακές ασκήσεις που έγιναν στο πλαίσιο του μαθήματος.

13/01/2017 - 20:30

Εφαρμογές της Νανοτεχνολογίας και της Νανοηλεκτρονικής

05/01/2017 - 18:00

Διεργασίες κατασκευής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων: Εγχάραξη

18/12/2016 - 21:45

Διεργασίες κατασκευής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων: Ανόπτηση (Annealing), Τεχνικές εναπόθεσης (sputtering, εξάχνωση, ALD, CVD)

16/12/2016 - 21:45

Διεργασίες κατασκευής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων: Ιοντική Διάχυση και Εμφύτευση

21/11/2016 - 12:45

Διεργασίες κατασκευής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων

  • Θερμική Οξείδωση - Μοντέλο Deal & Grove
  • Φωτολιθογραφία

20/11/2016 - 03:00

Τεχνολογία μνημών

07/11/2016 - 16:15

Η εξέλιξη των MOSFET. Διηλεκτρικά High-k. FinFET και Gate-All-Around transistors.

06/11/2016 - 03:30

Δίοδος – Επαφή PN (Αρχή λειτουργίας & Εφαρμογές), Πυκνωτής MOS, Τρανζίστορ MOSFET (Αρχή λειτουργίας & Προκλήσεις στην εποχή της Νανοτεχνολογίας)

24/10/2016 - 20:15

Η πρώτη διάλεξη είναι μία εισαγωγική διάλεξη πάνω στη Νανοηλεκτρονική και συνοψίζει μεγάλο κομμάτι της ύλης που θα ασχοληθούμε κατά τη διάρκεια του μαθήματος.